หน้าแรก ตรวจหวย เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post แชร์ลิ้ง หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype Page อัลบั้ม คำคม Glitter เกมถอดรหัสภาพ คำนวณ การเงิน
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ

ราชกิจจานุเบกษา

"5 ชนิดยาเสพติดอันตราย" ที่ผู้ครอบครองอาจไม่ได้รับโทษตามกฏหมาย
หลังจากเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา ตามกฏกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในการครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 ทั้งนี้จากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว ทำให้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 จำนวน 5 ชนิด ได้ถูกกำหนดปริมาณ ทำให้ผู้เสพหรือผู้ครอบครองสารเสพย์ติด 5 ชนิดนี้ เป็นเพียงแค่ผู้เสพหรือผู้ป่วยเท่านั้น หากถูกจับหรือถูกค้.. ดูเพิ่ม
ราชกิจจาฯประกาศ! เปลี่ยนส.ป.ก.4-01 เป็น“โฉนดเพื่อการเกษตร” บังคับใช้แล้ว แจกโฉนดเป็นของขวัญปีใหม่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบ คปก. 2 ฉบับ 1. ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอด ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 2. ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดินจากก.. ดูเพิ่ม
ราชกิจจาฯประกาศ กฎ ก.พ. 2566 กำหนดเหลือ 4 โรค ห้ามรับราชการ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 กำหนด 4 โรคต้องห้าม ในการรับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือน ต้องมีวิธีการตรวจตามหลักเกณฑ์ เพื่อไม่ให้เป็นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระบุชัดมีกลุ่ม “โรคเรื้อรัง” รวมอยู่ด้วย วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.พ. ประกาศ.. ดูเพิ่ม
นั่งนับนิ้ว นายกฯไทย มีอาชีพอะไร ก่อนมาบริหารประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. พ.ศ. 2566 ภาพแรกของการเป็นนายกฯ คนที่30 ประเทศไทย นายกฯ ให้การยืนยันต่อประชาชนว่า ผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและปร.. ดูเพิ่ม
ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศ กลาโหม ออกคำสั่ง เลื่อนปลดทหารที่สมัครรับราชการ ทดแทนการเรียกเกณฑ์
ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศ คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 275/2566 เรื่อง การเลื่อนกําหนดเวลาปลดทหารกองประจําการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ด้วยกระทรวงกลาโหมมีเหตุจำเป็นเลื่อนกำหนดปลดทหารกองประจำก.. ดูเพิ่ม
ราชกิจจาฯ ประกาศ "เตาเผาศพ" เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดใ.. ดูเพิ่ม
ประกาศปรับราคาบุหรี่ใหม่แล้ว!
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิด บุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ เริ่มต้นซองละ 90 บาท ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิด บุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ เพื่อให้การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ในกรณีไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ... ดูเพิ่ม
โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งศาสตราจารย์”
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ #แต่งตั้งศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๑๕ ราย ดังนี้ #มหาวิทยาลัยมหิดล ๑. รองศาสตราจารย์นริศรา จันทราทิตย์ สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํา.. ดูเพิ่ม
ราชกิจจาฯ ประกาศ มาตรการคุมโควิด-19 ปิดผับบาร์ทั่วราชอาณาจักร
วันที่ 8 ม.ค.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 41) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น โดยที่สถานการณ์การแพร.. ดูเพิ่ม
ราชกิจจาฯประกาศ "ลดอัตราจ่ายเงินสมทบต่ออีก 3 เดือน"
เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ได้เผยแพร่กฎกระทรวงเรื่อง "การกำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ที่ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน " นาย สุชาติ ชมกลิ่น" เหตุผลในการประกาศ ใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และ กรณีว่างงาน... ซึ่งกำหนดให้รัฐบาล.. ดูเพิ่ม
เตรียมออกตามอีกคน! "จุ๊บจิ๊บ ธนพร" ภรรยา "ธรรมนัส พรหมเผ่า" จ่อยื่นลาออกพ้นขรก.การเมือง
หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี โดยรายละเอียดช่วงหนึ่งระบุว่า “บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี” โดยใ.. ดูเพิ่ม
ราชกิจจาฯ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564 รวม 7 ข้อพึงปฏิบัติ บังคับใช้ 2 ก.ย.
1 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5.. ดูเพิ่ม
ใช้บังคับวันนี้‼️ราชกิจจาฯประกาศประมวลจริยธรรมตำรวจ ต้องปฏิบัติ 7 ข้อสุดเข้ม ห้ามแสวงหาประโยชน์🔖
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564 ลงนามโดย นายกรัฐมนตรี มีใจความระบุว่า..โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน จากมติประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้า.. ดูเพิ่ม
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time RT-PCR
วันที่ 17 ส.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราช.. ดูเพิ่ม
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศาลพิพากษาให้ 2 บุคคลนามสกุลดัง "ดามาพงษ์" ล้มละลาย
21 ก.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลขทั้งสองล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ คดีหมายเลขแดงที่ ล.4939/2560 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้ นายอนันต์ ดามาพงษ์ ที่ 1 นา.. ดูเพิ่ม
123next >