กระทู้ : หรือคนบางกลุ่มเค้าอยากให้ประเทศไทยเหมือน รัฐออสเตรเลียใต้ ที่ไฟดับครึ่งเมือง
URL: https://board.postjung.com/993505.html