กระทู้ : ทุกคนบนโลกใบนี้ต่างมีเรื่องราว อย่าตัดสินผู้อื่นเร็วเกินไป อย่าด่วนสรุปสิ่งที่คุณไม่รู้จริงในเรื่องที่เป็นส่วนตัวของเขา
URL: https://board.postjung.com/983019.html