กระทู้ : เกือบ 80% ของประชาชนรอบเหมืองทองคำพิจิตรยังต้องการเหมือง
URL: https://board.postjung.com/969133.html