กระทู้ : เดือดทั้งโรงพยาบาล คุณลุงมานั่งรอพบแพทย์ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสอง สุดท้ายพยาบาลมาบอกแบบนี้..
URL: https://board.postjung.com/963335.html