กระทู้ : “จุ๋ย” เคารพ "พจน์" เหมือนเดิม
URL: https://board.postjung.com/957633.html