กระทู้ : ตะลึงไฟลุกพรึ่บ‬ จุดไฟติดบนน้ำผุดฝายวังจัน จ.พะเยา คาดมีก๊าซธรรมชาติ
URL: https://board.postjung.com/947647.html