กระทู้ : มี “พรม” แบบนี้อยู่ที่บ้าน “สดชื่น” เหมือนกับยืนอยู่บน “ไหล่เขา”
URL: https://board.postjung.com/945966.html