กระทู้ : “โอ๊ค” ระบุองค์กรอิสระถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ของพวกที่ชอบอ้างว่าตัวไม่ใช่นักการเมือง
URL: https://board.postjung.com/924937.html