กระทู้ : ฟังกันชัดชัด!! จาก ส.ดาราศาสตร์ ลูกไฟสีเขียวคืออะไร?
URL: https://board.postjung.com/924909.html