กระทู้ : คนไข้ลืมปิดเครื่องอัดเสียงระหว่างผ่าตัด…ตัดสินใจฟ้องหมอหลังจากได้ฟังเทป!
URL: https://board.postjung.com/924572.html