กระทู้ : เมื่อภาพยนต์เรื่อง”อาบัติ”ถูกแบน จึงได้มีคนขอให้ตัดต่อรูปให้ซอฟท์ลงหน่อย
URL: https://board.postjung.com/920333.html