กระทู้ : “เรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร” จุดที่แยกคำว่า “คน” กะ “พิการ” ไม่ได้
URL: https://board.postjung.com/914723.html