กระทู้ : เพราะคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน ยายเป็นเสมือนดวงตาให้กับตาที่ตาบอดมากว่า 30 ปี
URL: https://board.postjung.com/909977.html