กระทู้ : พบระเบิด M79 ซุกป่าข้างทาง 20 ลูกที่พิษณุโลก
URL: https://board.postjung.com/856684.html