กระทู้ : การทดลองนี้จะบอกว่า “ลิง” รู้จักเรื่อง “ความยุติธรรม” หรือไม่?
URL: https://board.postjung.com/855333.html