กระทู้ : อะไรคือ #เคะ-เมะ-เซะ (Ke-Me-Se)# ที่สาววายพูดกัน ?
URL: https://board.postjung.com/774548.html