กระทู้ : รูป Bore Tide หรือ tidal bore คลื่นแม่น้ำมหาภัย
URL: https://board.postjung.com/702718.html