กระทู้ : มันนอนอยู่ที่นั่น หายใจไม่ออก ท่ามกลางแดดที่แผดเผา เกิดอะไรขึ้นกับมัน?
URL: https://board.postjung.com/1424478.html