กระทู้ : สภาล่มอีก!! หลังผู้เข้าร่วมประชุม 124 คน ไม่ถึงครึ่ง จากจำนวน 477 คน
URL: https://board.postjung.com/1416692.html