กระทู้ : ในประเทศไทย เรามีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ มีชื่อ “ปัตตาเวีย”
URL: https://board.postjung.com/1409000.html