กระทู้ : ครั้งแรกของไทย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส.ร่วมเปิดงานเสวนาบทบาทอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายด้าน
URL: https://board.postjung.com/1408987.html