กระทู้ : "ชัชชาติ-ชัยวุฒิ" เคาะ! ตัดสายสื่อสารไม่ใช้แล้ว รวม 800 กม. ครอบคลุม 16 เขตกทม.
URL: https://board.postjung.com/1408818.html