กระทู้ : "ต๊ะ นารากร" เปิดบิลค่าไฟ หลังใช้รถไฟฟ้า เผย ถูกกว่าเติมน้ำมันเห็นๆ
URL: https://board.postjung.com/1408710.html