กระทู้ : เห็นแล้วอึ้ง ราคาฮาร์ดดิสก์ขนาด 10MB 40 ปี ที่แล้ว ประมาณ 434,253.75 บาท
URL: https://board.postjung.com/1406289.html