กระทู้ : สินค้าเกษตร​- ปศุสัตว์​ เน่าได้ เสียง่าย กักตุนไม่ได้ ราคาขึ้นช้า -​19 ลงเร็ว
URL: https://board.postjung.com/1406211.html