กระทู้ : ช็อตฮาประชาชี : ไอ้เราก็หวังว่า เอาไข่มาฟัก มันจะกลายเป็น นกเขา นกแก้ว นกขุนทอง หรือ นกอะไรที่มันมีค่าหน่อย ดูซิดู นกอะไรมันฟักออกมา....
URL: https://board.postjung.com/1404581.html