กระทู้ : ครั้งแรกที่สังเกตการอพยพของฉลามวาฬอย่างเต็มที่
URL: https://board.postjung.com/1404110.html