กระทู้ : รูปภาพเก่าๆ หาดูยาก : เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2487 เครื่องบินทหารสหรัฐบินผ่านเมืองปักกิ่ง มองเห็นพระราชวังต้องห้าม
URL: https://board.postjung.com/1403158.html