กระทู้ : หญิงแกร่ง ฐานะยากจน เลี้ยงลูก 8 คน หลาน 2 คน ส่งเสียเรียนได้ถึงปริญญา ด้าน สภาการศึกษา จ.กระบี่ มอบแพะ 10 ตัวเลี้ยงเป็นอาชีพ
URL: https://board.postjung.com/1401782.html