กระทู้ : ภาพถ่ายเก่าที่ถ่ายในทศวรรษที่ 1980 และ 1990: ไม่ค่อยสวย เรียบง่าย
URL: https://board.postjung.com/1401695.html