กระทู้ : 🌧🌧ฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง เฝ้าระวัง พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
URL: https://board.postjung.com/1399578.html