กระทู้ : "กรุงไทย" แจ้งปิดระบบ "เป๋าตัง" เป็นการชั่วคราว
URL: https://board.postjung.com/1399558.html