กระทู้ : ค่านิยมกับชีวิตจริง โลกมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม
URL: https://board.postjung.com/1399542.html