กระทู้ : คมความคิดของ ขงเบ้ง : คน 5 ประเภทที่ “ขงเบ้ง” กล่าวไว้ว่า “ไม่ควรคบ” เป็นอันขาด
URL: https://board.postjung.com/1398598.html