กระทู้ : "หมอวรงค์" หนุนกองทัพแบน LAZADA ชี้ ทำถูกต้องแล้ว ซัด พวกหลงผิด โยงเรื่องเผด็จการ
URL: https://board.postjung.com/1398300.html