กระทู้ : 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ เตรียมเลิกใช้ "รหัสผ่าน" มาเป็น "ลายนิ้วมือ" ในการเข้าสู่ระบบแทน
URL: https://board.postjung.com/1397954.html