กระทู้ : แทบไม่น่าเชื่อ!! สถานีรถไฟใต้ดินภายนอกเหมือนร้าง ตอนนี้เปลี่ยนไปมาก เหมือนคนละที่
URL: https://board.postjung.com/1397737.html