กระทู้ : ภาพถ่ายเก่า ฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานในทศวรรษที่ 1970 ตอนนี้ อากาศ เปลี่ยนไปมาก
URL: https://board.postjung.com/1397505.html