กระทู้ : มนุษย์บนโลกใบนี้! แต่เดิมไม่ได้คลอดจากครรภ์มารดา..แต่มีวิวัฒนาการมาจากอาภัสสรสัตว์
URL: https://board.postjung.com/1394907.html