กระทู้ : ภาพถ่ายเก่า ฮัมฮุง เมืองใหญ่อันดับสองของเกาหลีเหนือในปี พ.ศ. 2514 ดูดี
URL: https://board.postjung.com/1393942.html