กระทู้ : โลกร้อนขึ้นมาก แต่มนุยษ์กลับใจเย็นลงในเรื่องสำคัญนี้
URL: https://board.postjung.com/1393157.html