กระทู้ : “อนุทิน” รับ “แพ็กโลวิด” แล้ว เน้นลดอัตราการสูญเสียในผู้สูงวัย
URL: https://board.postjung.com/1392965.html