กระทู้ : นโยบาย "พรีเมียมข้าว" ของรัฐบาล ทำให้รายได้ถูกเปลี่ยนมือจากชาวนามาเป็นของรัฐบาลและผู้บริโภคในเมือง
URL: https://board.postjung.com/1390483.html