กระทู้ : กระจ่าง!! ต้นกล้วยที่นักมวยชอบฝนลำแข้งแตะกระจุยนั้นที่แท้ "ไม่ใช้ลำต้น"
URL: https://board.postjung.com/1387256.html