กระทู้ : “Prince Sado of Joseon” องค์ชายซาโดะ ที่พระบิดาสั่งขังไว้ใน "หีบไม้ใส่ข้าว"จนสิ้นพระชนม์
URL: https://board.postjung.com/1376725.html