กระทู้ : "ซึงรี" ได้รับการลดโทษครึ่งหนึ่ง
URL: https://board.postjung.com/1375620.html