กระทู้ : จีนเริ่มทดสอบ ‘อัยการ AI’ หุ่นยนต์ตัวแรกของโลก โดยอ้างว่ามีความถูกต้อง 97% โดยไม่ใช่มนุษย์ในการตัดสินคดีความ
URL: https://board.postjung.com/1374229.html