กระทู้ : ความเรียงว่าด้วยอนันตริกสมาธิญาณ : ไม่มีการฝึกอนันตริกสมาธิ มีแต่การฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเท่านั้น
URL: https://board.postjung.com/1372896.html