กระทู้ : สภาพสายแบบนี้ ผ่านไปกี่ปี ก็ยังเหมือนเดิม
URL: https://board.postjung.com/1372849.html